نشست تخصصي خوشه هاي سنگ کشور در اروميه

icon-date.png 6 پنجشنبه 06 1393 icon-comment.png 4

دومین نشست مشترک خوشه های سنگ کشور با حضور دست اندرکاران این حوزه از 9 استان در آذربایجان غربی برگزار شد.

بیشتر بخوانید

دولت به دنبال رفع عقب ماندگی تاریخی کشور در حوزه ص...

icon-date.png 6 پنجشنبه 06 1393 icon-comment.png 3

عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در نشست با مدیران صنایع و معادن شهرستان سیرجان، اظهار کرد: سیرجان یکی از قطب‌های

بیشتر بخوانید